Strategic objectives and ambitions

PGE jako lider zrównoważonej transformacji podejmuje wyzwania i stawia cele w zakresie działalności biznesowej i społecznej w trzech strategicznych obszarach: energia przyjazna dla środowiska, nowoczesne usługi energetyczne oraz sprawna i efektywna organizacja. Strategia Grupy PGE do 2030 roku dzięki nowym inwestycjom ma także przynieść oczekiwane efekty dla inwestorów i zapewnić stabilność finansową Grupy.

grafiki PGE-02 grafiki PGE-02

Jako lider transformacji deklarujemy zmniejszenie naszego oddziaływania na środowisko naturalne. Planujemy obniżenie emisyjności wytwarzania poprzez zmianę technologii, rozbudowę portfela OZE oraz umożliwienie naszym klientom udziału w transformacji. Chcemy promować gospodarkę o obiegu zamkniętym i osiągnąć neutralność klimatyczną najpóźniej do 2050 roku

neutr neutr

Energia przyjazna dla środowiska

85%
źródeł niskoemisyjnych w portfelu do 2030 r
>120 mln t
unikniętej emisji CO2 do 2030 roku
50%
udziału energii odnawialnej w portfelu do 2030 r.
>90 TWh
wyprodukowanej energii odnawialnej do 2030 roku
>70%
udział źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła do 2030r.
100%
% energii ze źródeł odnawialnych dla klientów PGE, zrównoważenie sprzedaży detalicznej z produkcją OZE najpóźniej do 2050 roku
80%
redukcja emisji CO2 w ramach instalacji wytwórczych Grupy PGE do 2030 r.
100%
redukcja emisji CO2 w ramach instalacji wytwórczych Grupy PGE do 2050 r. Osiągnięcie neutralności klimatycznej

Pionier rozwoju i eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej

2,5 GW w 2030 r.

Realizacja dwóch projektów morskich farm wiatrowych – Baltica 2 i 3 – w ramach strategicznego partnerstwa z Ørsted globalnym liderem branży

6,5 GW w 2040 r.

Realizacja kolejnych projektów  w aukcyjnym systemie wsparcia:

 • Baltica 1- 0,9 GW
 • Nowe lokalizacje: 3,1 GW
1 1

Budowa udziału w rynku odnawialnych źródeł energii

>3,0 GW – nowe moce do 2030

 • Rozwój organiczny
  z wykorzystaniem kompetencji Grupy
 • Akwizycje projektów na etapie pozwolenia na budowę
 • Budowa kompetencji serwisowych

>1,0 GW – nowe moce do 2030

 • Przygotowanie portfela nowych projektów zgodnych z regulacjami przestrzennymi
 • Akwizycje operacyjnych farm wiatrowych oraz projektów na etapie pozwolenia na budowę
 • Repowering istniejących aktywów

Zapewnienie dostępu do zielonej energii klientom PGE poprzez wdrożenie ofert długoterminowej współpracy

0,8 GW – moce dla klientów do 2030

 • Przygotowanie oferty budowy instalacji OZE dla klientów (on-site)
 • Instalacje dla samorządów
  i społeczności energetycznych
 • Rozwój modelu off-site PPA
 • Usługi bilansowania i magazynowania

Podniesienie wskaźnika recyrkulacji odpadów i ograniczenie wolumenu odpadów składowanych

>65%
Cel recyklingu do 2035 roku
10%
Cel składowania do 2035 roku

Nowoczesne usługi energetyczne

Decentralizacja energetyki to szansa, aby być bliżej naszych klientów i zapewnić im możliwość współudziału w transformacji energetycznej. Dzięki przyjaznej, wielokanałowej obsłudze portfolio naszych nowych usług stanie się jeszcze bardziej dostępne.

nowo nowo

Utrzymanie najwyższego na rynku energetycznym poziomu satysfakcji klientów

100%
Zdolności do obsługi zdalnej klientów
800 MW
do 2030 r. nowych magazynów energii w Polsce

Obszar ICT będzie dźwignią poprawy sprawności funkcjonowania Grupy PGE

90%
centralizacja zasobów ICT
100%
obserwowalności sieci. Centralna dyspozycja mocy i automatyzacja pracy sieci

Sprawna i efektywna organizacja

Otoczenie biznesowe staje się coraz bardziej złożone, nieprzewidywalne, zmienne i niejednoznaczne. Aby sprostać wyzwaniom wynikającym z dekarbonizacji, decentralizacji i konkurencji, Grupa PGE musi doskonalić swoją efektywność funkcjonowania. Efektywna współpraca wykwalifikowanej kadry oraz zintegrowane systemy ICT pozwolą na poprawienie produktywności i efektywności kosztowej.

100%
Zdolności do obsługi zdalnej klientów
>5%
Oszczędności kosztów utrzymania majątku

Trendy demograficzne, automatyzacja i cyfryzacja wywierają wpływ na strukturę zatrudnienia

-15%
zatrudnienia w 2030
-50%
zatrudnienia w 2050

Stabilność finansowa spółki dzięki niezawodnej realizacji nowych ról OSD

+0,7
mld PLN wzrost FCFF
+0.4
wzrost marży w segmencie sprzedaży detalicznej (średniorocznie) dzięki wzrostowi rentowności usług energetycznych

Cele finansowe

Skuteczne i systemowe pozyskiwanie finansowania ze źródeł preferencyjnych oraz stabilny poziom zysku EBITDA z ewolucją struktury w kierunku zielonym i regulowanym umożliwią realizację ambitnego programu inwestycyjnego.

>25%
udziału funduszy pomocowych w potrzebach finansowych Grupy PGE do 2030

75 mld PLN CAPEX na lata 2021-30. Inwestycje Grupy skupią się na energetyce odnawialnej, transformacji ciepłownictwa i infrastrukturze sieciowej

Stabilny poziom EBITDA z ewolucją struktury w kierunku zielonym i regulowanym

 • EBITDA >5 mld PLN w 2025 r.
 • EBITDA >6 mld PLN w 2030 r.

 

Ograniczone zwiększenie poziomu dźwigni finansowej z zachowaniem poziomu gwarantującego utrzymanie ratingu. Wykorzystanie potencjału zielonego finansowania dłużnego i project finance.

Search results