Kluczowe dane 2020

Wybrane wskaźniki standardu raportowania Global Reporting Initiative (GRI) w wersji Standards oraz wskaźniki własne Grupy dostępne są w sprawozdaniu niefinansowym.

 • 6,0
  mld
  PLN

  EBITDA

 • 10,3
  mld
  PLN

  Cash flow operacyjny

 • 3,0
  mld
  PLN

  Obniżenie zadłużenia netto

 • 58,13
  TWh

  Produkcja energii elektrycznej

 • 35,67
  TWh

  Dystrybucja energii elektrycznej

 • 41,17
  TWh

  Sprzedaż energii do odbiorców finalnych

 • 1
  mln t

  Redukcja emisji CO2 w porównaniu z rokiem 2019

 • >40
  tys.

  Łączna liczba pracowników

 • 6,7
  mln
  PLN

  Środki przekazane na walkę z COVID-19

Zmieniamy krajobraz
polskiej energetyki

Dzięki podejmowaniu konkretnych decyzji oraz konsekwencji działań Grupa PGE jest przygotowana do transformacji. W branży energetycznej decyzje podejmuje się z długoterminową perspektywą. Ważna jest wytrwałość w ich realizacji. Sukcesy, które osiągnęliśmy przez ten rok, mimo trudnych warunków zewnętrznych, utrzymują zarząd PGE w przekonaniu, że nasze decyzje, dotyczące inwestycji oraz zarządzania Grupą były właściwe.

List prezesa

Jak rozumiemy zrównoważoność
Model biznesowy
Impuls rozwojowy

Energia przyjazna
dla środowiska

Naszym celem, jako lidera transformacji energetycznej, jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne. Planujemy obniżyć emisyjność poprzez zmianę technologii wytwarzania, rozbudowę portfela OZE, a także umożliwienie klientom udziału w transformacji dzięki atrakcyjnym ofertom produktowym. Do 2050 roku Grupa PGE osiągnie neutralność klimatyczną i będzie dostarczać swoim klientom 100 proc. zielonej energii.

Nowoczesne usługi
energetyczne

Fundamentem transformacji energetycznej jest infrastruktura sieciowa oraz partnerskie relacje z klientami. Chcemy utrzymać najwyższy na rynku poziom satysfakcji klientów, wynikający z jakości obsługi i oferty usług energetycznych. W tym celu rozwijamy profesjonalne usługi energetyczne oraz zintegrowane kanały kontaktu i sprzedaży.

Sprawna i efektywna
organizacja

Rozwój kompetencji naszych pracowników ukierunkowany będzie na obszar energetyki odnawialnej i nowoczesnych usług energetycznych. Chcemy stale doskonalić efektywność naszego funkcjonowania. Stawiamy na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, które zapewnią automatyzację i cyfryzację procesów.

Wyniki wyszukiwania