Jak rozumiemy zrównoważoność

PGE zamierza realizować transformację w sposób zrównoważony. Jesteśmy świadomi naszej roli dla otoczenia i dążąc do pozycji lidera zrównoważonej transformacji energetycznej wiemy, jaka wielka odpowiedzialność na nas ciąży.

Naszym celem jest równoważenie wszystkich aspektów działalności, maksymalizując wartość dodaną dla interesariuszy, we wszystkich wymiarach:

  • środowiskowym
  • ekonomicznym
  • społecznym

Wierzymy, że kluczem do działalności organizacji w sposób zrównoważony są Zasady Zarządzania (Governance), ich przejrzystość, przestrzeganie i dostosowanie do zmieniających się oczekiwań interesariuszy.

Wyniki wyszukiwania