Zwrot z inwestycji

Wiemy jak ogromne nakłady inwestycyjne wiążą się z procesem transformacji energetycznej. Dlatego też koncentrujemy się na optymalnym wykorzystaniu posiadanego przez nas kapitału i realizacji inwestycji dających największą wartość dodaną.

 • Działania w obszarze inwestycji w Grupie Kapitałowej PGE reguluje Polityka Inwestycji GK PGE, która opisuje zasady oceny i selekcji oraz planowania i monitorowania inwestycji, a także podział ról i zadań

Czynniki takie jak:

 • Prognoza popytu na e.e.
 • Baza danych istniejących mocy w KSE
 • Nowe projekty
 • Prognozy cen paliw i CO2
 • Rozwój OZE
 • Wymiana transgraniczna

Model rynku (prognozy)

PGE-inwestycje-01-01 (1) PGE-inwestycje-01-01 (1)
 • W efekcie procesu analityczno-decyzyjnego jedynie najbardziej efektywne ekonomicznie przedsięwzięcia mogą być realizowane.
PGE-fazy_cyklu_zycia_inwestycji-01-01 (1) PGE-fazy_cyklu_zycia_inwestycji-01-01 (1)
 • Zgodnie z zasadami Polityki Inwestycji oraz postanowieniami Regulaminu Komitetu Inwestycyjnego, wszystkie Strategiczne Zadania Inwestycyjne powinny uzyskać rekomendację Komitetu Inwestycyjnego w zakresie przechodzenia do kolejnych fazy cyklu życia inwestycji.
 • Gwarantuje to odpowiedni nadzór na procesem. Ma to również kluczowe znaczenie wobec szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego, które może istotnie zmienić uwarunkowania realizacji poszczególnych inwestycji.

Proces monitorowania inwestycji

PGE-monitorowanie-CK-01-01 (1) PGE-monitorowanie-CK-01-01 (1)
 • Proces inwestycyjny podlega bieżącemu monitoringowi ze strony Centrum Korporacyjnego. Dzięki temu dokładnie znany jest stopień ich realizacji oraz identyfikowane wszelkie pojawiające się ryzyka. Pozwala to nam na szybką reakcję w razie narastających ryzyk, lecz przede wszystkim przeciwdziałanie ich wystąpieniu na wczesnym etapie.
 • Wszelkie istotne informacje o przebiegu procesu inwestycyjnego udostępniane są inwestorom, za pośrednictwem raportów okresowych oraz bieżących.

Wyniki wyszukiwania