Lider zrównoważonej transformacji

PGE jako lider zrównoważonej transformacji podejmuje wyzwania i stawia cele w zakresie działalności biznesowej i społecznej w trzech strategicznych obszarach: energia przyjazna dla środowiska, nowoczesne usługi energetyczne oraz sprawna i efektywna organizacja. Strategia Grupy PGE do 2030 roku dzięki nowym inwestycjom ma także przynieść oczekiwane efekty dla inwestorów i zapewnić stabilność finansową Grupy.

grafiki PGE-02 grafiki PGE-02

Jako lider transformacji deklarujemy zmniejszenie naszego oddziaływania na środowisko naturalne. Planujemy obniżenie emisyjności wytwarzania poprzez zmianę technologii, rozbudowę portfela OZE oraz umożliwienie naszym klientom udziału w transformacji. Chcemy promować gospodarkę o obiegu zamkniętym i osiągnąć neutralność klimatyczną najpóźniej do 2050 roku

grafikiPGE381 grafikiPGE381

Wyniki wyszukiwania