Nowoczesne usługi energetyczne

Decentralizacja energetyki to szansa, aby być bliżej naszych klientów i zapewnić im możliwość współudziału w transformacji energetycznej. Dzięki przyjaznej, wielokanałowej obsłudze portfolio naszych nowych usług stanie się jeszcze bardziej dostępne.

PGE-kolo-01 PGE-kolo-01

Utrzymanie najwyższego na rynku energetycznym poziomu satysfakcji klientów

100%
Zdolności do obsługi zdalnej klientów
800 MW
do 2030 r. nowych magazynów energii w Polsce
>90%
Umów przyłączeniowych realizowanych do 18 miesięcy, z dbałością o efektywność kosztową

Obszar ICT będzie dźwignią poprawy sprawności funkcjonowania Grupy PGE

90%
centralizacja zasobów ICT
100%
obserwowalności sieci. Centralna dyspozycja mocy i automatyzacja pracy sieci

Wyniki wyszukiwania