Kierunek neutralność klimatyczna

Zgodnie ze swoją wizją Grupa PGE chce być liderem zrównoważonej transformacji energetycznej w Polsce.

Aby tego dokonać i zrealizować misję Grupy jaką jest zapewnienie energii dla bezpiecznej przyszłości, deklarujemy osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r.  Biorąc pod uwagę obecną strukturę źródeł wytwórczych oparta na węglu osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie wieloletnim, złożonym procesem.

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu

W nowej strategii odpowiedzieliśmy na oczekiwania społeczne, zmiany regulacyjne oraz rynkowe  i zdecydowanie postawiliśmy na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Nasz cel to neutralność klimatyczna Grupy PGE w 2050 roku. Aby go zrealizować przyspieszamy proces zmian w spółce. Już w 2030 roku Grupa PGE będzie całkowicie innym przedsiębiorstwem.

grafikiPGE381 grafikiPGE381

Strategia #PGE2050: neutralność klimatyczna w 2050 roku

Wyniki wyszukiwania