Inwestycje

W roku 2020 Grupa PGE kontynuowała realizację inwestycji i ogłaszała nowe, które sukcesywnie zmieniają profil emisyjności.

Budowa dwóch nowych bloków energetycznych zasilanych paliwem gazowym w Elektrowni Dolna Odra

Łączna mocy ok. 1 400 MW, sprawność netto 63%.

W nowych blokach emisyjność będzie wynosić poniżej 0,35 tony CO2/MWh – dla porównania, w momencie podpisania umowy średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosiła około 0,8 tony CO2/MWh. Uruchomienie nowych bloków pozwoli więc na ograniczenie emisji o ok. 2-3 mln ton CO2 rocznie.

Realizacja inwestycji będzie istotnym krokiem w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej w roku 2050 – w drodze do tego celu gaz będzie paliwem przejściowym, pozwalającym na sprawiedliwą transformację energetyczną.

Umowa podpisana w styczniu 2020 r.

Oddanie bloków do eksploatacji planowane jest na rok 2023.

Budowa bloku energetycznego na węgiel brunatny w Elektrowni Turów

Moc 496 MW, sprawność netto 43%.

Nowy blok spełnia surowe normy ochrony środowiska. Emisja SO2 w porównaniu z wyłączonymi wcześniej blokami nr 8, 9 i 10 jest prawie 20-krotnie niższa, a emisja pyłów około 10-krotnie. Dodatkowo, blok charakteryzuje się emisją CO2 o ok. 15 proc. niższą, niż obecnie funkcjonujące bloki w tej lokalizacji. Nowa jednostka jest też przystosowana do rygorów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, które obowiązują od sierpnia 2021 roku i zakładają wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii.

Blok oddany do eksploatacji w maju 2020 r.

Inwestycja w Turowie była ostatnim projektem budowy bloku energetycznego opalanego węglem w Grupie PGE. Blok w Turowie będzie najnowocześniejszą jednostką opalaną paliwem konwencjonalnym wśród aktywów planowanego nowego podmiotu, który będzie skupiał wszystkie krajowe aktywa węglowe (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego).

TurowIMG134-scaled@2x TurowIMG134-scaled@2x

Farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II (województwo zachodniopomorskie)

43 turbiny o łącznej mocy zainstalowanej blisko 100 MW. Przewidywana roczna produkcja na poziomie 275 GWh energii pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne około 120 tysięcy gospodarstw domowych. Uniknięcie emisji ponad 200 tys. ton dwutlenku węgla

Farmy oddane do eksploatacji w czerwcu 2020 r. Budowa nowych farm wiatrowych  była możliwa dzięki wygranej w 2018 r. aukcji na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii.

Nabycie farmy wiatrowej Skoczykłody (województwo łódzkie)

Dwanaście turbin o łącznej mocy zainstalowanej 36 MW. Wydajność farmy sięga blisko 32 proc., a roczna produkcja wynosząca blisko 100 GWh, pozwala zaspokoić potrzeby energetyczne ponad 40 tysięcy gospodarstw domowych.

Transakcja sfinalizowana w lipcu 2020 r.

Farma do 2030 r. będzie korzystać z systemu wsparcia w formie zielonych certyfikatów.

Budowa instalacji fotowoltaicznych

4 projekty o mocy 4 MW.

  • PV Lesko w województwie podkarpackim.
  • PV Bliskowice w województwie lubelskim.
  • PV Lutol1 i PV Lutol2 w województwie lubuskim.

Instalacje oddane do eksploatacji w okresie wrzesień – listopad 2020 r.

Inwestycje w segmencie dystrybucji

1 788 km linii dystrybucyjnych

589 stacji energetycznych

Inwestycje zrealizowane w roku 2020.

W wyniku realizacji wiatrowych inwestycji, PGE umocniła pozycję lidera na krajowym rynku OZE zwiększając łączną moc zainstalowaną farm wiatrowych Grupy PGE do blisko 700 MW i ugruntowując pozycję Grupy jako największego producenta zielonej energii w Polsce.

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznych jest pierwszym krokiem w ambitnym programie rozwoju fotowoltaiki – zgodnie ze strategią ogłoszoną w październiku 2020 r., która przewiduje budowę ok. 3 GW mocy w fotowoltaice.

W ciągu roku 2020 kontynuowano również działania mające na celu wybór partnera w strategicznym projekcie morskich farm wiatrowych Baltica czy przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy budowy nowej elektrociepłowni w Czechnicy (projekt spółki zależnej KOGENERACJA).

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy PGE w roku 2020 sięgnęły 5,5 mld zł.

Wyniki wyszukiwania