Zarządzanie kwestiami ESG

Wraz z rosnącym zainteresowaniem kwestiami ESG (Environmental-Social-Governance) wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych interesariuszy dążąc do zwiększenia zakresu informacji z tego obszaru.

Wyrazem tego stała się Strategia Grupy PGE, przy której opracowywaniu uwzględniliśmy oczekiwania instytucji finansowych, będąc świadomymi, że powodzenie transformacji energetycznej zależy od kapitału niezbędnego do realizacji inwestycji.

Dokładamy starań, by podstawowe cele zawarte w strategii znalazły swój konkretny wymiar w krótko- i średnioterminowych celach operacyjnych, takich jak związanych ze średnią emisyjnością grupy, czy redukcjami emisji.

Równocześnie prowadzimy bieżący dialog z przedstawicielami instytucji finansowych, w naszych prezentacjach coraz większą rolę  przykładamy do pokazywania pozafinansowych aspektów działalności PGE. Rozbudowaliśmy „Raport niefinansowy”, jak również stworzyliśmy zakładkę „Zrównoważony biznes” na naszej stronie internetowej.

Będąc największym producentem energii elektrycznej i ciepła w Polsce szczególną wagę przykładamy do kwestii związanych z klimatem. Prezes Wojciech Dąbrowski bezpośrednio został odpowiedzialny na nadzór nad tym obszarem, a kwestie te są okresowo przedmiotem obrad Zarządu oraz Rady Nadzorczej PGE. Równocześnie, realizacja inwestycji ograniczających ślad węglowy PGE przewidziana jest w KPI zarówno Zarządu PGE jak i zarządów spółek zależnych oraz kluczowej kadry kierowniczej.

Carbon Disclosure Project

Naszym działalnościom przyświeca transparentność. Odpowiadając na wezwanie naszych akcjonariuszy po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na uczestnictwo w badaniach uznanego standardu sprawozdawczości środowiskowej – Carbon Disclosure Project, w dwóch obszarach: „Climate change” oraz „Water Security”.

Realizacja pierwszego badania pozwoliła nam zidentyfikować nasze ograniczenia w ujawnieniach danych dotyczących gazów cieplarnianych oraz wody. Lepiej poznaliśmy również oczekiwania interesariuszy. Zdobyte doświadczenie pozwoli nam na dostosowanie systemów zarządzania oraz raportowania do tych oczekiwań, jak również przyczyni się do dalszego ograniczania wpływu organizacji na środowisko naturalne. Wierzymy, że usprawnianie procesów pozwoli nam na systematyczne poprawianie naszych ratingów.

Biorąc pod uwagę złożoność problematyki utworzyliśmy zespół, składający się z przedstawicieli z obszarów: relacji inwestorskich, CSR, kontrolingu, strategii, relacji międzynarodowych, ryzyka, operacyjno-inwestycyjnego, nadzoru właścicielskiego. Bezpośrednio zaangażowaliśmy również spółki zależne.

Niezależnie prowadzony jest projekt mający na celu obliczenie pełnego śladu węglowego PGE w ramach Scope 1 i Scope 2, którego efekty powinny być zaprezentowane w sprawozdaniu niefinansowym Grupy za rok 2021.

Dostrzegamy konieczność dalszej wewnętrznej koordynacji działań, angażującej kluczowe struktury PGE.

Dzięki intensyfikacji działań w zakresie zarządzania kwestiami ESG nie tylko przygotowujemy się do wypełnienia wymogów związane z raportowaniem (jak Taksonomia UE, Standard Zrównoważonego Raportowania, Zrównoważone Finanse, Zrównoważony Ład Korporacyjny), lecz również staramy się zapewnić, że cała organizacja funkcjonowała będzie w zgodzie z ideą ESG.

W procesie podejmowania decyzji przez Zarząd PGE bezpośrednio identyfikowana jest istotność informacji dot. kwestii środowiskowych lub społecznych przedkładanych akcjonariuszom lub udostępnianych publicznie. Tym samym decyzje podejmowane są w kontekście uwzględniającym oczekiwania interesariuszy.

Naszą intencją jest, by rozwój PGE był w pełni zharmonizowany z oczekiwaniami interesariuszy w tym zakresie. Wierzymy, że wówczas będziemy mogli efektywnie realizować zamierzone cele, uznając to zaangażowanie również jako naszą szansę rozwojową.

Wyniki wyszukiwania