Podsumowanie roku

Rok 2020 był okresem niezwykle ważnym dla działalności i przyszłości Grupy PGE:

 • pracę w lutym rozpoczął nowy Zarząd z prezesem Wojciechem Dąbrowskim na czele;
 • przeglądu projektów w Grupie, zamykając projekty spoza podstawowej działalności;
 • powołana została Rada Holdingu Grupy PGE; kontynuowaliśmy rozbudowę portfolio aktywów OZE;
 • zaprezentowana została Strategia Grupy PGE do roku 2030 z perspektywą do roku 2050.
Wojciech Dąbrowski
prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna

Zgodnie z informacją z lutego 2020 roku, zaraz po powołaniu do Zarządu PGE XI Kadencji, zapowiedziałem zmiany i rozpoczęcie prac nad nową strategią Grupy PGE. Dzisiaj informuję, że PGE Polska Grupa Energetyczna jest gotowa do bycia liderem zrównoważonej transformacji energetycznej, a Zarząd ma na to bardzo konkretny plan. W nowej strategii odpowiedzieliśmy na oczekiwania społeczne, zmiany regulacyjne oraz rynkowe i zdecydowanie postawiliśmy na nisko i zeroemisyjne źródła energii. Nasz cel to neutralność klimatyczna Grupy PGE w 2050 roku. Aby go zrealizować przyspieszamy proces zmian w spółce. Już w 2030 roku Grupa PGE będzie całkowicie innym przedsiębiorstwem

Ponadto należy pamiętać, że od marca 2020 r. pracowaliśmy w utrudnionych warunkach, zmagając się wspólnie z pandemią koronawirusa i jednocześnie – jako największy producent energii w Polsce -dbając o nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do polskich domów, instytucji i przedsiębiorstw. Sprawna organizacja pracy w naszych spółkach pozwoliła na niezakłócone funkcjonowanie w wymagającym reżimie sanitarnym, a jako Grupa dołożyliśmy również naszą cegiełkę wspierając walkę z koronawirusem – przekazując środki pieniężne dla szpitali. Nie można również zapominać o naszych pracownikach, którzy w tym czasie zaangażowali się w pomoc przy obsłudze infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia.

Patrząc od strony wyników finansowych PGE – w skali roku obniżyliśmy zadłużenie o ponad 2 mld zł. Zarząd postawił na ograniczenie niepotrzebnych wydatków i skoncentrował się na inwestycjach o największej stopie zwrotu. Zamknięto projekty, które nie gwarantowały odpowiednych zysków w przyszłości. Wysiłki w obszarze zarządzania Grupą oraz stabilność finansowa zostały zauważone przez agencje ratingowe. PGE utrzymała najwyższe oceny kredytowe wśród grup paliwowo-energetycznych w Polsce.

Wojciech Dąbrowski
prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna

Grupa PGE trudny rok pandemii wykorzystała na przygotowanie się do transformacji energetycznej i nowe otwarcie w zielonych inwestycjach. To był czas intensywnych prac koncepcyjnych. Wykorzystaliśmy ten trudny czas na uporządkowanie Grupy i stworzenie strategicznych ram do nowego otwarcia.

Kalendarium 2020

 • Umowa na budowę bloków gazowych nr 9 u 19 w Elektrowni Dolna Odra
 • Pozwolenia środowiskowe dla morskich farm wiatrowych EW Baltica-2 i 3
 • Powołanie Zarządu XI kadencji
 • Umowa z PSE S.A na przyłączenie nowych bloków Elektrowni Dolna Odra
 • Umowa z Ministerstwem Klimatu na dofinansowanie zielonych inwestycji
 • Powołanie Rady Holdingu Grupy PGE
 • Uruchomienie farm wiatrowych Starza/Rybice i Karnice II (97 MW)
 • Naybcie farmy wiatrowej Skoczykłody (36 MW)
 • Utrzymanie ratingu przez Fitch
 • Ogłoszenie strategii Grupy PGE do 2030 roku z perspektywą do roku 2050
 • List intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie sprzedaży udziałów w PGE EJ1
 • Wyniki aukcji głównej rynku mocy na 2025 rok

Wyniki wyszukiwania