Grupa PGE to nowoczesny i wiarygodny dostawca energii elektrycznej i ciepła. Spółki Grupy PGE (głównie PGE Obrót i PGE Centrum) zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej w 2020 roku sprzedały około 5,5 mln odbiorcom ponad 41 TWh energii elektrycznej.

PGE Dystrybucja, spółka posiadająca koncesję dystrybucji energii elektrycznej i świadcząca, w ramach Grupy PGE, usługi dostarczania energii elektrycznej dostarczyła w 2020 roku blisko 35,7 TWh energii elektrycznej na obszarze 122,4 tys. km2 (ok. 38 proc. powierzchni Polski).

PGE Energia Ciepła produkuje i dostarcza ciepło systemowe do około 2 milionów klientów w dużych miastach takich, jak: Kraków, Gdańsk, Gdynia, Wrocław, Rzeszów, Lublin, Bydgoszcz i Kielce. Spółka jest obecna także w Toruniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Zgierzu i Siechnicach, gdzie jest również dystrybutorem ciepła do klientów końcowych. W tych miastach ciepło dostarczane jest do odbiorców siecią ciepłowniczą o łącznej długości 640 kilometrów.

Paweł Śliwa
wiceprezes zarządu ds. innowacji

Jesteśmy największym podmiotem wytwarzania energii elektrycznej w kraju, mamy 5,5 mln klientów w kraju. Dla nas również wyzwaniem była zdalna obsługi klientów podczas pandemii. Po ogłoszeniu naszej strategii widzimy, jak zmienia się rynek. Kilka lat temu wydobywaliśmy węgiel brunatny, z którego wytwarzaliśmy, dystrybuowaliśmy i sprzedawaliśmy energię elektryczną. Dzisiaj klient jest również wytwórcą – produkuje energię i wprowadza ją do sieci. To jest miejsce dla digitalizacji. Dotyczy to również obszaru sprzedaży. Jest to również ważne w kontekście transformacji energetycznej – dzisiaj mierzymy się z procesem technologicznym połączenia dwóch-trzech możliwości wytwórczych, i potem magazynowania i sprzedawania energii.

Obsługa klientów w nowej sytuacji

Pandemia Covid-19 miała wpływ zarówno na Grupę PGE, jak i jej klientów. Rozumiejąc, jak poważne skutki dla społeczeństwa i gospodarki mogą mieć przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, Grupa PGE podjęła decyzję o wstrzymaniu działań windykacyjnych wobec klientów posiadających zadłużenie z tytułu dostaw energii elektrycznej od II kwartału 2020 roku. Jednocześnie, aby zminimalizować przerwy w dostawach energii w szczególnie trudnym, początkowym okresie pandemii, od połowy marca do połowy czerwca 2020 roku PGE Dystrybucja realizowała przede wszystkim prace techniczne, zapewniające bezpieczeństwo pracy sieci, tak aby dostawy energii elektrycznej pozostały niezakłócone, szczególnie do obiektów istotnych dla bezpieczeństwa państwa, jaki i obywateli (szpitale, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie, itp.)W tym celu ograniczono prace modernizacyjne, inwestycyjne i utrzymaniowe, skupiając się na tych zapewniających nieprzerwane dostawy energii.

BOK PGE Obrót.

Źródło: archiwum PGE Obrót.

Biuro Obsługi Klienta PGE Obrót.

Źródło: archiwum PGE Obrót

Zdjęcia przesłon w BOKach PGE Obrót.

Źródło: archiwum PGE Obrót

Na początkowym etapie pandemii, kierując się troską o zdrowie pracowników oraz osób odwiedzających placówki, podjęto decyzję o zamknięciu stacjonarnej sieci obsługi. Część pracowników Biur Obsługi Klientów PGE Obrót wzmocniła obsadę Contact Center, które przejęło całość zadań obsługowych. Dla zapewnienia ciągłości pracy kanału zdalnego, podjęto decyzję o zastosowaniu systemu pracy rozproszonej – konsultanci infolinii uzyskali możliwość pracy zdalnej. Udało się to dzięki pełnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników służb informatycznych spółek Grupy PGE, którzy w bardzo krótkim czasie musieli dokonać rekonfiguracji teleinformatycznej sieci PGE. Zamknięte zostały również Punkty Obsługi Klienta PGE Dystrybucja. Klienci byli obsługiwani w indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie, przeprowadzane w pełnym reżimie sanitarnym. Swój punkt obsługi klientów zamknęła również, działająca w Warszawie pod marką LUMI, spółka PGE Centrum.

Równolegle, zrealizowana została internetową kampania informacyjna o przeniesieniu całości obsługi do kanałów zdalnych oraz możliwości podpisania umowy, bez konieczności wychodzenia z domu. W tym okresie można było zaobserwować tendencję wzrostową korzystania z tej możliwości. Liczba zapytań związanych z umowami i ofertami w kanałach zdalnych PGE Obrót wzrosła w 2020 roku od początku pandemii, a więc od marca do końca grudnia 2020 roku, o 69 proc. w porównaniu do całego roku 2019roku, czyli do poziomu 31 tysięcy średniomiesięcznie.

Obsługa klientów w BOK PGE Dystrybucja.

Źródło: archiwum PGE Dystrybucja.

Zachowanie ciągłości obsługi nie byłoby możliwe bez zmian obowiązujących procesów i przygotowanych wcześniej usprawnień dotyczących min. zawierania umów. W PGE Obrót przygotowany został proces zdalnego zawarcia umowy na sprzedaż energii, oparty o bezpieczny podpis cyfrowy. Spółka promowała także możliwość podpisywania dokumentów za pomocą:

  • profilu zaufanego (usługa bezpłatna udostępniona poprzez ePUAP),
  • podpisu kwalifikowanego (usługa komercyjna),
  • aplikacji eDO App, dla posiadaczy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Spółki i oddziały ciepłownicze należące do PGE Energia Ciepła, dzięki rozwijanym od lat systemom informatycznym, mogły w okresie pandemii w 2020 roku zdalnie zarządzać pracą sieci ciepłowniczych, przyjmować i rejestrować zgłoszenia klientów i prowadzić zdalnie kompleksową obsługę klienta. Ważnym systemem stosowanym w obsłudze klientów jest telemetria, pozwalająca na zdalne monitorowanie pracy węzłów i instalacji odbiorczych. System telemetryczny przekazuje też informacje o miejscu zakłóceń pracy sieci i węzłów, dlatego można szybko i z wyprzedzeniem zdalnie reagować, jeszcze zanim zakłócenia zostaną dostrzeżone przez klienta.

Pandemia spowodowała trwałe zmiany w zachowaniach klientów, które mają i będą miały wpływ na rozwój obszaru obsługowego w Grupie PGE. Mimo otwarcia sieci obsługi stacjonarnej wielu z nich nadal wybiera kanały zdalne. Contact Center PGE Obrót w czwartym kwartale 2020 roku obsłużyło o 75 proc. więcej zgłoszeń niż w tym samym okresie 2019 roku.

Satysfakcja klientów

PGE świadczy swoje usługi klientom dystrybucyjnym, klientom w obszarze sprzedaży energii elektrycznej oraz w obszarze ciepłownictwa.

Pomimo wielu wyzwań, jakie przyniósł miniony rok wszystkim sprzedawcom energii, wskaźnik satysfakcji klienta (CSI – Customer Satisfaction Index) w przypadku PGE Obrót utrzymał się na wysokim poziomie, zarówno wśród klientów taryfy G, jak i taryfy C1.

Wskaźnik CSI (Customer Satisfaction Index)

od sześciu lat PGE Dystrybucja monitoruje równolegle satysfakcję klientów ze świadczonych usług. Analizie podlega proces przyłączeniowy i kontakt z pogotowiem energetycznym. PGE Dystrybucja śledzi również satysfakcję z wizyt elektromonterów.

Wskaźnik odbieralności numeru 991 wyniósł, w dni bez awarii masowych wywołanych czynnikami atmosferycznymi, ok. 92 proc. Bardzo wysokie są również wskaźniki satysfakcji klientów. Wskaźniki Consumer Satisfaction Index (CSI) po kontakcie z numerem alarmowym 991 wyniosły 91 proc., a po kontakcie z infolinią PGE Obrót blisko 93 proc. Było to efektem wysokiego standardu pracy oraz zaangażowania wszystkich konsultantów, którzy szczególnie w okresie zamknięcia sieci obsługi bezpośredniej przyjmowali zdecydowanej więcej zgłoszeń klientów PGE w porównaniu do lat ubiegłych.

Troska o każdego klienta

Jednym z priorytetów PGE Obrót jest obsługa osób z różnymi niepełnosprawnościami. Blisko 80 proc. placówek PGE Obrót wyposażonych jest w podjazdy dla wózków inwalidzkich, bądź znajduje się na parterze budynków. Dodatkowo, osoby mające problem z dojazdem do Biur Obsługi mogą korzystać z kanałów zdalnych. Dla komfortu obsługi osób niepełnosprawnych opracowano właściwe standardy postępowania, w zależności od rodzaju niepełnosprawności klienta. Wszystkie stacjonarne placówki obsługi PGE Obrót dysponują również lupami powiększającymi dla osób starszych i niedowidzących. Dzięki temu, mogą oni swobodnie, samodzielnie przeczytać dokumenty i zapoznać się dokładnie z treścią oferty czy umowy. Spółka PGE Obrót uzyskała certyfikat OK Senior. Procesem certyfikacji oraz nadaniem Znaku Jakości OK Senior może posługiwać się podmiot, który oferuje wysokiej jakości usługi i produkty przeznaczone dla Klienta 60+. Oprócz tego, w 2020 roku PGE Obrót po raz kolejny uzyskała certyfikat Firmy Przyjaznej Klientowi.

Nowa strategia biznesowa a obsługa klienta

Rozwijanie kanałów zdalnych jest spójne z nową strategią biznesową Grupy PGE. Obszar relacji z klientami jest jednym z głównych elementów rozwoju Grupy PGE w następnych latach. Integracja kanałów kontaktu, podwyższenie i ujednolicenie standardów obsługi będzie fundamentem dalszego rozwoju obszaru detalicznego, koncentrującego się na zapewnieniu klientom komfortu energetycznego i cieplnego. Ważnym elementem będzie wsparcie klientów, planujących stać się prosumentami energii.

Oprócz rozbudowy kanałów zdalnych, przewidywana jest przebudowa sieci placówek obsługi bezpośredniej, tak, by być jeszcze bliżej klientów i lepiej spełniać ich oczekiwania. PGE chce dostarczać klientom produkty i usługi poprzez przyjazne i zawsze dostępne kanały obsługi i sprzedaży. Ambicją PGE jest osiągniecie wskaźnika satysfakcji klientów CSI w wysokości 85 proc. Kompetencje pracowników oraz zintegrowane rozwiązania produktowo–usługowe powinny to umożliwić. W perspektywie Grupa PGE chce zostać integratorem w zakresie energii dla swoich klientów.

Grupa PGE stale zwraca uwagę na dobro klienta i informuje o nieuczciwych praktykach niektórych przedawców energii, często podszywających się pod sprawdzone i wiarygodne marki, takie jak PGE. W tym celu prowadzi własne kampanie edukacyjne i informacyjne w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Grupa PGE aktywnie współpracuje też z administracją samorządową i policją.

Prezentacja Nowej Strategii #PGE 2050.

Źródło: archiwum PGE.

Liczba klientów

W roku 2020 Grupa PGE, jako duży i stabilny sprzedawca, powiększyła liczbę swoich klientów w segmencie sprzedaży detalicznej energii elektrycznej. Na koniec 2020 roku liczba klientów PGE Obrót była większa o ponad 81 tysięcy w porównaniu z rokiem poprzednim.

Liczba klientów w 2020 i 2019 roku (dane dotyczą spółki PGE Obrót S.A.)

Taryfy Liczba klientów według punktów poboru (szt.)
Rok 2020 Rok 2019
Grupa taryfowa A 142 169
Grupa taryfowa B 12 575 12 708
Grupa taryfowa C+R 446 253 450 126
Grupa taryfowa G 4 954 863 4 869 622
RAZEM 5 413 833 5 332 625

Usługi na miarę oczekiwań

Konsekwentnie rozwijamy naszą ofertę, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów. Łączymy sprzedaż energii elektrycznej z usługami dodatkowymi oferowanymi we współpracy z partnerami zewnętrznymi. PGE dąży do tego, aby być przedsiębiorstwem innowacyjnym, kompleksowo traktującym potrzeby Klienta, a jednocześnie dbającym o sprawność i efektywność biznesową. Jesteśmy zorientowani na poszukiwanie i identyfikowanie nowych źródeł przychodów i wzmacnianie swojej pozycji na rynku.

W 2020 roku PGE Obrót zaangażowało się w utworzenie platformy i aplikacji mobilnej Fachowcy, łączącej klientów z usługodawcami. Za pośrednictwem darmowej platformy można znaleźć firmy wykonujące różne usługi, a te mogą pozyskać w ten sposób nowe zlecenia. Powstanie Fachowców to efekt dużego, stałego zainteresowania oferty „Przyszłość bez awarii”. Uruchomienie platformy wpisuje się również w kampanię społeczną prowadzoną przez PGE pod hasłem „Polskie – kupuję to!”, której celem jest zachęcenie Polaków do wybierania polskich produktów i korzystania z krajowych usługodawców.

Ekologiczna oferta

W ramach oferty ekologicznej „Naturalnie, że energia” sprzedawana jest energia wytworzona w źródłach odnawialnych. Produkt dedykowany jest klientom biznesowym zorientowanym na działania proekologiczne. Klientowi przekazywane są gwarancje pochodzenia energii, czyli dokument elektroniczny poświadczający, iż określona ilość energii elektrycznej została wytworzona z odnawialnych źródeł energii. Gwarancje pochodzenia są elementem działań z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Coraz większą popularnością cieszy się fotowoltaika.  W roku 2020 kontynuowaliśmy ofertę „EKOlogicznie w przyszłość”, z którą wystartowaliśmy w roku 2019. Oferta została przygotowana z myślą o właścicielach domów jednorodzinnych, którzy decydują się na montaż paneli fotowoltaicznych. W pakiecie klienci otrzymali doradztwo i pomoc przy wdrożeniu najlepszego rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb gospodarstwa domowego, a także promocyjne warunki rozliczania zużywanej energii elektrycznej.

Pakiet „EKOlogicznie w przyszłość” to nie tylko możliwość wprowadzenia do sieci wyprodukowanej, ale niespożytkowanej energii elektrycznej, pozwalająca odebrać ją w 80 lub 70 proc. zgodnie z przepisami ustawy, ale także bezpłatny audyt techniczny, indywidualna oferta wraz z wyceną, wsparcie w zakresie dostępnych form finansowania inwestycji oraz dostawa urządzeń najwyższej jakości.

Sprzedaż, dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych realizowany jest przy współpracy partnerów zewnętrznych, firmy profesjonalnie zajmujące się kompleksową obsługą takich inwestycji, używające komponentów najwyższej jakości, które zapewniają długą żywotność instalacji, potwierdzoną polską gwarancją wraz z serwisem.

Specjalna oferta dla przedsiębiorców, którzy są lub planują zostać prosumentami, a wyprodukowany prąd będą wykorzystywać na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

Promocyjna oferta dla Klientów biznesowych to pakiet dwóch usług. Po pierwsze, doradztwo, projekt i sprzedaż wraz z montażem oraz uruchomieniem zestawu mikroinstalacji fotowoltaicznej dostosowanej do działalności prowadzonej przez Klientów i ich potrzeb z tym związanych. Po drugie, Klienci, którzy zakupią mikroinstalację od jednego z partnerów PGE, otrzymają preferencyjne warunki cenowe na energię elektryczną po przedstawieniu protokołu odbioru mikroinstalacji i podpisaniu umowy kompleksowej dla prosumentów. Umowa prosumencka gwarantuje  rozliczanie energii w systemie opustów, zgodnie z ustawą o OZE.

Projektowanie, montaż i sprzedaż mikroinstalacji realizowana jest przy współpracy partnerów zewnętrznych, doświadczonych w kompleksowej obsłudze takich inwestycji. Dostawę urządzeń wysokiej jakości poprzedza szczegółowy techniczny audyt, mający na celu ustalenie indywidualnych potrzeb Klientów i optymalne zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej.

Partnerzy wspierają także Klientów Spółki na każdym kroku w skompletowaniu niezbędnych dokumentów koniecznych do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Kolejna oferta w naszym portfelu produktów to realizacja jednego z głównych kierunków strategii rozwoju całej Grupy PGE, czyli zapewniania Klientom szerokiego dostępu do zielonej energii. To także nowe podejście do relacji z Klientami, związane z rozwojem energetyki rozproszonej. Bazujemy w tej propozycji na naszych atutach biznesowych: dużej wiedzy, atrakcyjnych warunkach handlowych i wypracowanej dobrej współpracy z firmami zewnętrznymi zajmującymi się odnawialnymi źródłami energii. W ten sposób dwojako wspieramy przedsiębiorców. Nie tylko pomagamy przechodzić im na zieloną energię, ale także współpracujemy z nimi jako z podwykonawcami w ofertach fotowoltaicznych.

Robert Choma
prezes zarządu PGE Obrót

eFAKTURA

Z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie klientów oraz w trosce o środowisko naturalne, od września 2020 r. PGE Obrót S.A. uruchomiła kolejny sposób aktywacji usługi za pomocą Elektronicznego Formularza dostępnego na stronie www.pge-obrot.pl. Dzięki niemu wyrażenie zgody na elektroniczną fakturę jest jeszcze łatwiejsze i zajmuje tylko kilka chwil.

PGE eFaktura to, oprócz łatwiejszego zarządzania płatnościami, również wymierna korzyść dla środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zużycia papieru – w ciągu roku spółka wysyła prawie 1,5 mln elektronicznych dokumentów rozliczeniowych.

Wyniki wyszukiwania