Energia przyjazna dla środowiska

85%
źródeł niskoemisyjnych w portfelu do 2030 r
>120 mln t
unikniętej emisji CO2 do 2030 roku
50%
udziału energii odnawialnej w portfelu do 2030 r.
>90 TWh
wyprodukowanej energii odnawialnej do 2030 roku
>70%
udział źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła do 2030r.
100%
% energii ze źródeł odnawialnych dla klientów PGE, zrównoważenie sprzedaży detalicznej z produkcją OZE najpóźniej do 2050 roku
80%
redukcja emisji CO2 w ramach instalacji wytwórczych Grupy PGE do 2030 r.
100%
redukcja emisji CO2 w ramach instalacji wytwórczych Grupy PGE do 2050 r. Osiągnięcie neutralności klimatycznej

Pionier rozwoju i eksploatacji morskiej energetyki wiatrowej

2,5 GW w 2030 r.

Realizacja dwóch projektów morskich farm wiatrowych – Baltica 2 i 3 – w ramach strategicznego partnerstwa z Ørsted globalnym liderem branży

6,5 GW w 2040 r.

Realizacja kolejnych projektów  w aukcyjnym systemie wsparcia:

 • Baltica 1- 0,9 GW
 • Nowe lokalizacje: 3,1 GW

Impuls rozwoju dzięki morskim farmom wiatrowym

imp-vector-01 imp-vector-01

Budowa udziału w rynku odnawialnych źródeł energii

>3,0 GW – nowe moce do 2030

 • Rozwój organiczny
  z wykorzystaniem kompetencji Grupy
 • Akwizycje projektów na etapie pozwolenia na budowę
 • Budowa kompetencji serwisowych

>1,0 GW – nowe moce do 2030

 • Przygotowanie portfela nowych projektów zgodnych z regulacjami przestrzennymi
 • Akwizycje operacyjnych farm wiatrowych oraz projektów na etapie pozwolenia na budowę
 • Repowering istniejących aktywów

Zapewnienie dostępu do zielonej energii klientom PGE poprzez wdrożenie ofert długoterminowej współpracy

0,8 GW – moce dla klientów do 2030

 • Przygotowanie oferty budowy instalacji OZE dla klientów (on-site)
 • Instalacje dla samorządów
  i społeczności energetycznych
 • Rozwój modelu off-site PPA
 • Usługi bilansowania i magazynowania

Podniesienie wskaźnika recyrkulacji odpadów i ograniczenie wolumenu odpadów składowanych

>65%
Cel recyklingu do 2035 roku
10%
Cel składowania do 2035 roku

Wyniki wyszukiwania