Nowy model biznesowy

Jesteśmy największym zintegrowanym pionowo producentem oraz dostawcą energii elektrycznej w Polsce i największym producentem ciepła.

PGE dziś i jutro…

Działamy w całym łańcuchu wartości: produkujemy energię elektryczną i ciepło w naszych elektrowniach i elektrociepłowniach, a następnie dostarczamy i sprzedajemy je naszym klientom w całej Polsce, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorstwom, instytucjom i samorządom.

Wraz z postępami Strategii Grupy PGE oraz realizacji rządowego planu wydzielenia aktywów węglowych nasz model biznesowy ulegnie zmianie – z kluczowej roli wytwórcy energii elektrycznej PGE stanie się przede wszystkim dystrybutorem energii. Dopiero wraz z realizacją inwestycji w nowe źródła wytwórcze, zwłaszcza morskie farmy wiatrowe potencjał wytwórczy PGE będzie odbudowywany.

Funkcjonowanie organizacji opiera się na wykorzystaniu kapitałów i ich przekształceniu. Wraz z przemianami modelu biznesowego PGE przeobrażeniu ulegać będą same kapitały, czy proporcje ich wykorzystania.

S E GMENT CIE P Ł O W NI C T W O ZARZĄ D ZANI E , W T Y M ESG Szanse

W zmieniającej się organizacji ewolucji ulegną również kluczowe wyniki przekształceń kapitałów w organizacji. Docelowo będą nimi:

  • Lider zrównoważonej transformacji energetycznej
  • Inwestycje budujące nowy miks energetyczny Polski i dające impuls gospodarce
  • Stabilna stopa zwrotu z inwestycji
  • Nowe miejsca pracy w regionach węglowych
  • Dekarbonizacja ciepłownictwa i czyste powietrze w miastach

Wyniki wyszukiwania