List Prezesa Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Szanowni Państwo,

Za nami pierwszy rok funkcjonowania obecnego Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Od początku postawiliśmy sobie cel transformacji Grupy PGE w kierunku nisko- i zeroemisyjnym. Dlatego przystąpiliśmy do intensywnych prac nad nową strategią.

prezes prezes

Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że musi ona wyjść naprzeciw dynamicznym zmianom, jakie dokonały się w ostatnim czasie w otoczeniu rynkowym, regulacyjnym i społecznym. Cel został zrealizowany – prace w tym obszarze trwały 8 miesięcy. Nowa strategia #PGE2050 zakłada inwestycje w odnawialne źródła energii, nowoczesne sieci dystrybucyjne oraz wydzielenie aktywów węglowych.

Jednym z kluczowych zadań Zarządu było przywrócenie zaufania inwestorów i instytucji kredytujących oraz zapewnienie dalszego finansowania działalności PGE. Nowa wizja rozwoju Grupy PGE spotkała się z pozytywną reakcją rynku. Kurs giełdowy wzrósł ponad dwukrotnie od rocznych minimów. Dzisiaj, na początku 2021 roku, jest wyższy o ponad 20% od poziomów sprzed wybuchu pandemii na początku kadencji obecnego Zarządu.

Dzięki dyscyplinie kosztowej w całej Grupie PGE obniżyliśmy zadłużenie o ponad 2 mld PLN. Skoncentrowaliśmy się na inwestycjach o najwyższej stopie zwrotu. Precyzyjnie gospodarujemy naszymi zasobami.

Kierunek działania zarządu PGE uzyskał wiarygodność agencji ratingowych, które utrzymały dla PGE najwyższe oceny kredytowe wśród grup paliwowo-energetycznych na polskim rynku. W tak trudnych warunkach rynkowych to niewątpliwy sukces. Agencje podtrzymały także stabilną perspektywę ratingu, co pozwala z optymizmem patrzeć na możliwość finansowania programu inwestycyjnego PGE o wartości 75 mld PLN po konkurencyjnym koszcie. Już teraz przystąpiliśmy do realizacji programu inwestycyjnego. Na początku 2021 roku PGE podpisała umowę z Ørsted na budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2,5 GW. W grudniu 2020 roku uruchomiliśmy pierwszy modułowy magazyn energii elektrycznej w Polsce. W 2020 roku powiększyliśmy nasz portfel lądowych farm wiatrowych o 140 MW. Mamy również gotowy plan inwestycyjny zmiany paliwa węglowego na gazowe w elektrociepłowniach o mocy blisko 1 000 MWe. Rozpoczynamy transformację regionów. Powstała koncepcja transformacji regionu Bełchatów, jak również przygotowaliśmy do realizacji projekty transformacyjne dla Turowa. Transformacja obu regionów będzie oparta na inwestycjach w odnawialne źródła energii. Jej ważnym elementem będzie szeroki program przekwalifikowania naszych pracowników w kierunkach związanych z rozwojem energetyki nisko- i zeroemisyjnej.

Dzięki podejmowaniu konkretnych decyzji oraz konsekwencji działań Grupa PGE jest przygotowana do transformacji. W branży energetycznej decyzje podejmuje się z długoterminową perspektywą. Ważna jest wytrwałość w ich realizacji. Sukcesy, które osiągnęliśmy przez ten rok, mimo trudnych warunków zewnętrznych, utrzymują zarząd PGE w przekonaniu, że nasze decyzje, dotyczące inwestycji oraz zarządzania Grupą były właściwe. Będziemy ten kierunek kontynuować, licząc na dalszą dobrą współpracę ze środowiskiem inwestorskim oraz z zarządami spółek z Grupy PGE.

Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu
PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Wyniki wyszukiwania